محل تبلیغات شما
از مهترین حوزه های مطالعاتی در جامعه شناسی مطالعه پیرامون آسیب های اجتماعی است. با توجه به رشدوتوسعه وپیشرفت های بشر در علوم وفنون مختلف همراه با تغیرودگرگونی در جوامع مثل شهر نیشنی وتوسعه آن صنعتی شدن توسعه وپیشرفت ارتباطات در راس آنها اینترنت ماهواره تغیرات فرهنگی و سبک های مختلف زندگی تغیر وتحول در نهاد ها و سازمان های موجود و بعضآ جابجایی نقش های افراد سبب به وجود آمدن مسائل و مشکلاتی در جامعه شده تحت عنوان آسیب های اجتماعی با توجه به شرایط موجود باید

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

های ,اجتماعی ,جامعه ,آسیب ,موجود ,وپیشرفت ,های اجتماعی ,آسیب های ,با توجه ,توجه به ,در جامعه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها