محل تبلیغات شما
بهارا زنده مانی ، زندگی بخش به فروردین ما فرخندگی بخش کرونا ویرس امروزه واژه ای است که در بسیاری از حوزه های زیست جهان انسانی در قرن بیست و یکم در حال چرخیدن می‌باشد ومی رود تا دری را به سوی گفتمان واقعی به روی بشریت باز کند، جامعه شناسی در برخورد با پدیده های خطرناک جامعه از قدرت استفاده می‌کند، و میشل فوکو در مورد قدرت و کارکردهای آن در جامعه شناسی بحث های زیادی دارد، در زمینه کاربرد قدرت در مورد کرونا ویروس می توانیم به جداسازی و قرنطینه افراد ، بازرسی،

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

قدرت ,جامعه ,کرونا ,های ,مورد ,ویروس ,در مورد ,جامعه شناسی ,کرونا ویروس ,میشل فوکو ,مورد قدرت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها