محل تبلیغات شما
مسعود آذرخوش دانشجوی دکتری جامعه شناسی چکیده: روش تحلیل گفتمان یکی از روش های تحقیق کیفی است که بیشتردر پژوهش های علوم اجتماعی مورد استفاه قرار میگیرد وشناخت آن برای پژ وهشگران کیفی و محققان علوم اجتماعی لازم وضروری است.و از طریق این روش میتوان اززاویه های اشکار و پنهان واندیشه های ا فراد را مورد مطالعه قرار گرفته آن را پی برد و این روش یک رویکرد میان رشته ای است.تحلیل گفتمان برای اولین بار توسط زلیک هریس به کار رفته است وهدف عمده تحلیل گفتمان این است که

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

روش ,های ,تحلیل ,گفتمان ,کیفی ,یکی ,تحلیل گفتمان ,این روش ,روش تحلیل ,است که ,علوم اجتماعی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

شکوفه گیلاس اطلاعات دیتا و کامپیوتر و کمی هم بورس