محل تبلیغات شما
مسعود آذرخوش دانشجوی دکتری جامعه شناسی مقدمه : آقای پیر بوردیو یکی ازجامعه شناسان بزرگ قرن بیستم است. که از او به عنوان جامعه شناس بزرگ وابر جامعه شناس یاد میکنند. او فرانسوی بوده درسن 71سالگی وفات نموده درحالیکه سی اثرپربار ویکصدمقاله علمی ازخود به جا گذاشته است وکتاب میراث خواران اوانجیل بوردیو نام گرفته است او نظریه پرداز وروش شناسی چند بعدی بوده که هدفش گذشتن از دوگانگی های مرسوم جامعه شناختی بوده است.

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

جامعه ,بوده ,شناس ,شناسی ,بوردیو ,نظریه ,جامعه شناس ,گرفته است ,نام گرفته ,است او ,بوردیو نام

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها