محل تبلیغات شما
چکیده: طلاق غم انگیزترین پدیده ی اجتماعی است و سنگ بنای اجتماع را ویران می کند. جامعه شناسان معتقدند کاهش پایبندی به دین هنجارها و ارزش های دینی و ضعف معنویات در افراد زمینه مساعد را برای افزایش طلاق فراهم می آورد. طلاق امری زشت و ضد ارزش در جامعه می باشد و دوریکم می گوید: علت آن ضعف وجدان جمعی در افراد می باشد مسائل ومشکلات اقتصادی هزینه های بالا بیکاری، نبودن درآمد، نبود مسکن، اعتیاد، فقر، بی سوادی، فرهنگ های متفاوت زمینه در افزایش طلاق دارند.» پیامبر

کرونا ویروس از پنجره جامعه‌شناسی درمانی/مسعودآذرخوش

بررسي نقش دين در كاهش طلاق از دیدگاه جامعه شناسان

کاربرد روش تحلیل گفتمان به عنوان یکی ازروش های کیفی

طلاق ,جامعه ,های ,شناسان ,زمینه ,ضعف ,در افراد ,جامعه شناسان ,افزایش طلاق ,می باشد ,اقتصادی هزینه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود فیلم